Eind januari plaatste Hugo de Jonge, onze minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, een post op LinkedIn over het versnellen van de woningbouw. In zijn post schreef hij dat het bouwen van een woning, van plan tot realisatie, gemiddeld tien jaar duurt. Hij zoekt naar wegen om dat traject te verkorten. Nou Hugo, wij weten nog wel een manier! In deze blog vertelt Hidde Proost, commercieel directeur van Startblock, hoe Hugo dat traject kan verkorten. Alleen al de bouwfase kan wat ons betreft worden teruggebracht naar een dag of zes. De investering? Eén telefoontje.

Versnellen processen en procedures woningbouw

Laat ik eerst de oproep van Hugo de Jonge even voor je samenvatten. In de kern komt het erop neer dat hij vindt dat de overheid aan alle woningzoekenden verplicht is om alles te doen wat in hun vermogen ligt om de woningbouw te versnellen. Op dit moment duurt het bouwen van een woning, van plan tot realisatie, gemiddeld zo’n tien jaar. In uitzonderlijke gevallen kan dat proces versneld worden tot drie jaar. Zijn ‘Plan van aanpak versnellen processen en procedures woningbouw’ zoals hij dat naar de heeft Tweede Kamer gestuurd, bevat versnellingsacties. Met dat plan van aanpak streven De Jonge en zijn collega’s naar het fors verkorten van de ontwikkeltijd van een woningbouwproject.

Vijf concrete acties

In het plan worden vijf concrete acties voorgesteld voor de hele bouwsector om het proces efficiënter in te richten.

1. Stappen parallel aan elkaar zetten in plaats van na elkaar

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties wil rekenen, tekenen, onderzoeken, participatietrajecten en het juridisch vastleggen van afspraken gelijktijdig toepassen, in zogenaamde snelkookpansessies.

2. Versterken van capaciteit

Het ministerie maakt extra geld beschikbaar voor gemeenten en provincies om extra personeel in te huren en regionale samenwerkingen op te zetten.

3. Participatie van woningzoekenden

Door woningzoekenden een stem en gezicht te geven in het besluitvormingsproces, en niet alleen tegenstanders, verschuift de focus naar het snel realiseren van woningen. Interessant is dat De Jonge hierbij specifiek aangeeft dat hij het ‘not in my backyard’-sentiment (NIMBY) wil doorbreken en zelfs wil omdraaien naar YIMBY: yes, in my backyard.

4. Bouweisen standaardiseren waar mogelijk

Verschillende eisen en verplichtingen voor elk project, kost tijd en geld. Standaardisatie scheelt tijd en draagt bij aan het opschroeven van de bouwproductie.

5. Aanpassen van wet- en regelgeving

Het ministerie zoekt ook naar mogelijkheden om te versnellen in de fase van bezwaar en beroep.

Deze nieuwe werkwijze gaat het Rijk bij vijf woningbouwprojecten toepassen en evalueren. Om knelpunten in projecten snel in beeld te krijgen en te kunnen doorbreken, worden regionale en landelijke overleggen met versnellingstafels in het leven geroepen. Het doel van dit plan van aanpak is dat op termijn woningzoekenden makkelijker een woning kunnen vinden.

Voordelen flexwonen en industrieel bouwen

Gelukkig is er in het plan van aanpak ook aandacht voor flexwoningen en industrieel en circulair bouwen. Als je voor kwalitatief goede prefab-flexwoningen kiest, brengt dat een aantal voordelen met zich mee.

1. Tijdelijk kan ook permanent worden

In een eerdere blog deelde ik al mijn visie op flexwonen. Als flexwonen synoniem is voor tijdelijk wonen, doen we er verstandig aan om toch ook bij flexwoningen te kiezen voor kwaliteit. Tijdelijk blijkt vaak helemaal niet zo tijdelijk te zijn, hebben we wel geleerd na de Tweede Wereldoorlog en de watersnoodramp. De kant-en-klare woningen van Startblock zijn tijdelijk als dat nodig is – dankzij de hijsogen die eraan blijven kan de woning altijd weer verplaatst worden –, maar permanent als dat kan. Onze woningen zijn sterk, duurzaam en gezond en gaan vijftig jaar of langer mee.

2. Geen vertraging door streep door bouwvrijstelling

De streep door de bouwvrijstelling zorgt voor de nodige vertraging bij traditionele bouw. Dat gaat de gewenste versnelling niet bepaald helpen. Voor fabrieksmatige bouwers heeft deze uitspraak een stuk minder gevolgen. Bij industriële bouw wordt de – relatief lichte – woning vanuit de fabriek in één of enkele transportbewegingen naar de bouwlocatie vervoerd en is er amper sprake van uitstoot.

3. Snel opschalen

Als je het hebt over versnellen van het bouwproces, dan bieden fabriekswoningen ook uitkomst. Bij Startblock bouwen we onze woningen in minder dan zes dagen en wij kunnen onze productie opschalen naar behoefte. Jaren wachttijd voor het bouwen van een woning? Nergens voor nodig, Hugo!

Meer weten?

Benieuwd wat onze circulaire, energiezuinige en razendsnel gebouwde woningen voor jouw gemeente, project of woningcorporatie kan betekenen? Neem gerust vrijblijvend contact met ons op. Geef ons een belletje op 0527 308 100 of mail naar info@startblock.nl. We leren je graag kennen!