Minister Hugo de Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening wil de ontwikkeling van flexwonen stimuleren als aanvulling op de bestaande woningvoorraad. Daarmee is flexwonen een opkomend nieuw onderdeel van de woningmarkt geworden. In deze blog geeft Hidde Proost, commercieel directeur van Startblock, zijn visie op flexwonen en waarom het verstandig is ook bij flexwoningen te kiezen voor kwaliteit.

Wat is een flexwoning?

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland beschrijft flexwoningen als kleine woningen die verplaatsbaar, stapelbaar, schakelbaar of splitsbaar zijn. Daarnaast moet één van de volgende aspecten een tijdelijk karakter hebben: de woning zelf, de bewoning (door het gebruik van tijdelijke huurcontracten) of de locatie. Als minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening zet Hugo de Jonge hard in op deze woningen: hij wil voor 2025 maar liefst 37.500 flexwoningen hebben gerealiseerd, te beginnen met 7.500 flexwoningen in 2022 en 15.000 voor zowel 2023 als 2024. Gemeenten moeten hiervoor locaties ter beschikking stellen. Gemeenten daarentegen willen wel flexwoningen neerzetten, maar alleen als die van een zodanige kwaliteit zijn dat ze voldoen aan het permanent Bouwbesluit.

Is tijdelijk ook echt tijdelijk?

Er zijn twee uitdagingen waar we mee te maken hebben als het gaat om flexwonen. Ten eerste blijkt tijdelijk vaak helemaal niet zo tijdelijk te zijn, zo hebben we in het verleden wel geleerd. Na de Tweede Wereldoorlog en de watersnoodramp zijn er enorm veel tijdelijke woningen neergezet. Veel van die woningen staan er nog steeds, terwijl de kwaliteit van die woningen vaak al jaren te wensen overlaat. Laat dat een les zijn voor de flexwoningen van nu: tijdelijk wordt in de praktijk maar al te vaak permanent. Dan is het verstandig om kwalitatief goede woningen neer te zetten.

Langdurige procedures

Het tweede probleem waar we tegenaanlopen, geeft ook minister De Jonge aan, is feitelijk onze eigen democratie. Gemeenten worstelen met lange procedures die nodig zijn om een bestemmingsplan te wijzigen. Door woningen op basis van tijdelijkheid neer te zetten, omzeil je als het ware die procedures in ieder geval voor nu. Zo kun je toch heel snel woningen plaatsen. Als aan het einde van de procedure blijkt dat de gekozen plek wel een woonlocatie mag worden, moet de woning wel aan het Bouwbesluit voldoen. Mag de woning niet blijven staan, dan moet de woning bij voorkeur eenvoudig verplaatst kunnen worden.

Flexibel of vast? Bij voorkeur heb je een keuze

Startblock maakt kant-en-klare woningen in twee varianten: een starterswoning voor een tot twee personen en een eengezinswoning, die allebei voldoen aan het Bouwbesluit. De woning wordt in z’n geheel op een dieplader geplaatst, naar de locatie gebracht en op de betonnen fundering geklikt. De hijsogen blijven eraan zodat de woning altijd weer verplaatst kan worden, mocht dat nodig zijn. Omdat dat in één geheel gebeurt, blijven de verplaatsingskosten beperkt tot vijf- tot zesduizend euro. Bovendien is bij onze woonprojecten de stikstofuitstoot minimaal. En mag de woning toch blijven staan, dan kun je erop rekenen dat die gerust vijftig jaar of langer meegaat. Onze woningen bestaan vooral uit kruislaagverlijmd (CLT) hout uit PEFC- gecertificeerde bossen. Dat is heel sterk, duurzaam en gezond.

Energieneutrale flexwoning

Hugo de Jonge heeft onlangs een rondleiding gekregen in een van onze woningen in Ridderkerk. Hij was direct enthousiast, zeker toen de bewoner hem kon laten zien dat hij geld van zijn energierekening terugkreeg, terwijl de airco aanstond en het ruim dertig graden was buiten. Onze woningen zijn extreem energiezuinig. De eengezinswoning is al energieneutraal, de startersvariant is in theorie bijna energieneutraal, maar in de praktijk blijken ze dus meer op te leveren dan te verbruiken, zo blijkt onder andere uit het voorbeeld in Ridderkerk.

Subsidies, herplaatsingsgarantie en restwaarde

Om het flexwonen te stimuleren, heeft minister De Jonge subsidies beschikbaar gesteld voor het geval de investering in een woning niet in 15 jaar kan worden terugverdiend. Daarnaast wordt er gewerkt aan een herplaatsingsgarantie waarmee de woning voor een tweede termijn van 15 jaar kan blijven staan. Dan heeft de investeerder dertig jaar de tijd om de woning af te schrijven. In tegenstelling tot tijdelijke woningen die je na verloop van tijd weer uit elkaar moet halen, is de restwaarde van onze woningen heel hoog. Het feit dat een investeerder de woning dus niet tot nul hoeft af te schrijven, maakt onze woningen financieel nog interessanter.

Kies voor kwaliteit

Tel al deze aspecten bij elkaar op, en wij zijn van mening dat je beter iets meer kunt betalen voor een kwalitatieve woning die per definitie flexibel is. Onze permanente grondgebonden, stikstofneutrale woning biedt ook een voordeel als je wel uitgaat van tijdelijkheid, vanwege de lage verplaatsingskosten en de hoge restwaarde. Zo weet je zeker dat je ook op lange termijn een oplossing hebt die voldoet aan alle belangrijke voorwaarden en zich ook nog eens terugbetaalt. Wij zijn in nauw contact met Wim Reedijk van Expertisecentrum Flexwonen en met de Taskforce versnelling tijdelijke huisvesting van de Rijksoverheid, om samen gemeenten, provincies, woningcorporaties en bouwbedrijven te helpen de flexwoningen eenvoudiger ‘rondgerekend’ te krijgen in het financiële exploitatiemodel.

Snel opschalen

We bouwen onze woningen in minder dan zes dagen en kunnen onze productie opschalen naar behoefte. Meer weten? Neem gerust vrijblijvend contact met ons op. Geef ons een belletje op 0527 308 100 of mail naar info@startblock.nl. We leren je graag kennen!