Als bouwprofessional ben je ongetwijfeld op de hoogte van de uitdagingen die gepaard gaan met bouwprojecten. Naast de stijgende prijzen van materialen en arbeidskosten, zijn er steeds strengere eisen vanuit de overheid op het gebied van stikstof, CO2-uitstoot en circulariteit. In deze blog kijken we naar de impact van stikstof en CO2 op bouwprojecten en hoe je als projectontwikkelaar kan bijdragen aan duurzame oplossingen.

Wat is stikstof?

Zowel stikstof als CO2 kan negatieve gevolgen hebben voor het milieu en bijdragen aan klimaatverandering. Stikstof is een onschadelijk gas dat van nature in de lucht voorkomt. Maar liefst drie kwart van alle lucht om ons heen bestaat uit stikstof, zo lezen we op de site van RIVM. Pas als stikstof een chemische verbinding aangaat, kan het schadelijk worden. Het gaat daarbij om een verbinding van stikstof met zuurstof (stikstofoxiden) en een verbinding van stikstof en waterstof (ammoniak). Ammoniak komt vooral vrij door dieren in de veeteelt en voor een klein deel uit industrie, de bouw en het verkeer. Stikstofoxiden komen in de lucht terecht door uitlaatgassen van het verkeer en de uitstoot van industrie. Sinds begin november moet dan ook per bouwproject goed onderzocht worden wat de mogelijke gevolgen zijn van de uitstoot van stikstof.

Wat is CO2?

CO2 is een broeikasgas dat vrijkomt bij de verbranding van fossiele brandstoffen, zoals aardolie, aardgas en steenkool, en bij de productie van materialen zoals cement en staal. Het draagt in grote mate bij aan klimaatverandering en het opwarmen van de aarde. De bouwsector is verantwoordelijk voor bijna veertig procent van de totale wereldwijde CO2-uitstoot, dat blijkt uit dit rapport van de VN.

Duurzame oplossingen

De overheid heeft steeds strengere eisen opgesteld om de uitstoot van stikstof en CO2 te verminderen. Het verminderen van de uitstoot is belangrijk om de natuur te beschermen en om klimaatverandering tegen te gaan. Als projectontwikkelaar heb je de verantwoordelijkheid om bij te dragen aan deze doelen. Door te kiezen voor duurzame oplossingen kan je niet alleen bijdragen aan de bescherming van de natuur, maar ook aan de reputatie van je bedrijf.

Hoe kan Startblock helpen bij duurzame oplossingen?

Startblock biedt prefab-woningen aan die voor tachtig procent bestaan uit PEFC-gecertificeerd kruislaagverlijmd hout (CLT). Het gebruik van hout in plaats van traditionele bouwmaterialen zoals beton en staal, resulteert in minder CO2-uitstoot tijdens de productie. Houtbouw slaat zelfs CO2 op. In deze blog lieten we al zien hoe enorm het verschil kan zijn tussen traditionele bouw en houtbouw. Bovendien wordt bij industriële houtbouw de – lichtgewicht – woning vanuit de fabriek in één of enkele transportbewegingen naar de bouwlocatie gebracht en is de woning direct instapklaar.

Geïnspireerd?

Benieuwd wat onze circulaire en energiezuinige woning voor jouw project of woningcorporatie kan betekenen? Neem gerust vrijblijvend contact met ons op. Geef ons een belletje op 0527 308 100 of mail naar info@startblock.nl. We leren je graag kennen.