Startblock heeft een missie: het verduurzamen van de bouwsector. Wij zijn dan ook groot fan van Het Nieuwe Normaal (HNN). Waarom? Omdat dit raamwerk een eenduidige taal en standaard biedt voor circulair bouwen. Bedrijven die het manifest van Het Nieuwe Normaal (HNN) ondertekenen, geven daarmee aan dat ze zich inzetten voor het bevorderen van circulariteit en het belang zien van samenwerking en transparantie in de sector. In deze blog roept Deen Mondt van Startblock andere organisaties op om ook het manifest te ondertekenen.

De kracht van eenduidigheid in circulair bouwen

Een van de grootste uitdagingen in de transitie naar circulair bouwen is het gebrek aan een gemeenschappelijke taal en duidelijke doelstellingen. HNN pakt dit probleem aan door haalbare én ambitieuze prestaties voor circulair bouwen te definiëren. Deze eenduidigheid maakt het voor alle partijen gemakkelijker om processen en producten in lijn te brengen met de circulaire doelstellingen. Het geeft ons als producent duidelijkheid over de verwachtingen en biedt gemeenten en corporaties een concreet doel om naartoe te werken. Zo zorgt HNN voor transparantie en onderling begrip, maar ook voor een gemeenschappelijke richting in de sector. Dat alles draagt weer bij aan succesvolle samenwerkingen.

Vooroplopen met Het Nieuwe Normaal

Voor Startblock is vooroplopen in duurzame ontwikkelingen een kernwaarde. Door deel uit te maken van HNN, verbeteren we niet alleen onze eigen praktijken, maar dragen we ook bij aan de versnelling van de hele sector. Dit initiatief biedt ons de kans om samen met gelijkgestemden de bouwsector te transformeren.

Hoe HNN de versnelling ondersteunt

HNN gaat niet alleen over het stellen van normen; het is ook een katalysator voor verandering. Het manifest moedigt bedrijven aan om te innoveren en oplossingen te zoeken die de duurzaamheid, biobased en natuurinclusief bouwen bevorderen. Door de verwachtingen helder te hebben, kunnen wij en andere partijen gericht werken aan het halen van onze doelen. Dit stimuleert niet alleen innovatie binnen Startblock, maar helpt ook de hele sector vooruit.

Doe mee met de beweging

Als je, net als wij, gelooft in de kracht van samenwerking en innovatie om de bouwsector te verduurzamen, teken dan nu ook het manifest en draag bij aan de versnelling van de transitie naar een circulaire bouweconomie. Samen maken we Het Nieuwe Normaal écht het nieuwe normaal.

Geïnspireerd?

Benieuwd wat onze circulaire en energiezuinige woning voor jouw project of woningcorporatie kan betekenen? Neem gerust vrijblijvend contact met ons op. Geef ons een belletje op 0527 308 100 of mail naar info@startblock.nl. We leren je graag kennen.