Als de bouwsector een sleutelrol wil spelen in het bereiken van circulaire doelstellingen en het verminderen van milieu-impact, dan is het belangrijk om de restwaarde van gebouwen te begrijpen én te benutten. Met dat doel heeft bbn, het onafhankelijk adviesbureau voor gebouw en gebied, de Restwaarde Index (RWI) gelanceerd, een krachtig instrument dat de circulaire impact meet en optimaliseert. In deze blog verkennen we hoe de RWI bijdraagt aan het ontwerpen en bouwen van duurzamere gebouwen.

De noodzaak van circulair bouwen

Circulair bouwen is niet langer een optie, maar een noodzaak. De bouwsector draagt aanzienlijk bij aan grondstoffenverbruik (50 procent), CO2-uitstoot (40 procent) en energieverbruik (36 procent). Om de milieu-impact te minimaliseren, moeten we circulariteit integreren in ons ontwerp- en bouwproces. Het Framework Circulaire Gebouwen van het Dutch Green Building Council (DGBC) bevestigt deze urgentie.

Circulaire impact maximaliseren

De missie van bbn is om duurzame en circulaire huisvesting te realiseren die in balans is met de economische, ecologische en sociale waarden van de gebruikers en de omgeving. Het adviesbureau heeft zichzelf een belangrijke taak gesteld: het berekenen van de financiële restwaarde van bouwprojecten. Tot voor kort was daar geen gestandaardiseerde en objectieve maatstaf voor. Het berekenen van de restwaarde van een gebouw kan een complex proces zijn, omdat het moeilijk is om op een uniforme manier exacte waarden toe te kennen aan herbruikbare componenten van een gebouw.

De RestWaarde Index

Met de introductie van de RestWaarde Index hebben professionals in de bouw- en vastgoedsector wél een gestandaardiseerde methode om de restwaarde van circulaire gebouwen objectief te meten. De RWI is een objectief cijfer dat projecten vergelijkt en circulariteit meetbaar maakt. Het vertegenwoordigt de financiële waarde van herbruikbare materiaalcomponenten van een gebouw. Deze waarde wordt ingezet om betere en duurzamere gebouwen te ontwerpen en te bouwen. Bij een maximale RWI wordt het restwaarde potentieel van een gebouw volledig benut. De RestWaarde Index is een stap in de richting van een duurzamere toekomst voor de bouwsector. Meer lezen over de RestWaarde Index? Download dan de folder die bbn daarover maakte.

Geïnspireerd?

Benieuwd naar de blog waarin Tony Mol laat zien dat de businesscase voor circulaire houtbouw veelbelovender is dan je in eerste instantie zou denken? Die vind je hier. Benieuwd wat onze circulaire en energiezuinige woning voor jouw project of woningcorporatie kan betekenen? Neem gerust vrijblijvend contact met ons op. Geef ons een belletje op 0527 308 100 of mail naar info@startblock.nl. We leren je graag kennen.