De wereld verandert, de visie op kwaliteit van leven verschuift en het aantal één- en tweepersoonshuishoudens neemt ieder jaar toe. De bouw van nieuwe huizen blijft echter achter bij de vraag. In 2017 stelden we ons de vraag: kunnen we met elkaar een idee bedenken dat een oplossing kan bieden voor dit grote probleem. Expertises werden bij elkaar gebracht we zijn gestart met puzzelen. De oplossing:  een houten huis direct vanuit de fabriek. Geen prefab, geen modulaire bouw, maar een complete woning van de lopende band. Het idee was even ridicuul als verfrissend.