De Houten Waarheid is het informatieplatform voor iedereen die professioneel met houtbouw te maken krijgt. Dit platform is een initiatief van certificatie-instelling SKH en onderzoekscentrum SHR in samenwerking met diverse experts uit de sector. In de rubriek ‘In de Houtgreep’ vind je achtergronden en interviews met experts. Eind juli was de vloer voor Tony Mol, directeur van Startblock. In deze blog deelt Tony de highlights van dit interview.

Draagvlak voor houtbouw groeit, maar is nog niet breed genoeg

De houtbouwrevolutie is al langere tijd gaande en inmiddels zijn ook partijen als TNO, RVO en BZK de houtbouwsector grootschalig aan het stimuleren. Wetenschappelijke data over houtbouw wordt steeds relevanter voor de hele markt en de data zijn zo overtuigend, dat je wel vraagtekens moét zetten bij de traditionele bouw. Toch is het draagvlak voor houtbouw nog steeds niet breed genoeg.

Geleidelijke opschaling

Onze circulaire ‘woning-uit-één stuk’ is een concreet voorbeeld van de houtbouwrevolutie. Hier hebben we hard aan gewerkt met ons team van inmiddels zo’n zestig collega’s, maar we zijn nog niet op het gewenste niveau. Dankzij geleidelijke opschaling hebben we gelukkig niet te maken met capaciteitsproblemen. Ook hebben we er bewust voor gekozen om niet te snel te groeien en onszelf niet vast te leggen op een ambitieus productieaantal dat moeilijk haalbaar is met de huidige conventionele contracten. Want daar valt nog veel te winnen. Ook al hebben we de Aedes-tender gewonnen, dat wil niet zeggen dat we geen obstakels ondervinden bij de contractvorming met woningcorporaties.

Stichting Houtivation

Ik vind dat de sector zich moet verenigen om massa te kunnen maken en daarmee de houtbouwrevolutie verder te versnellen. Een stichting als Houtivation, die de belangen van modulaire 2D- en 3D-houtbouwers behartigt, maakt dat we als sector onze krachten kunnen bundelen richting de overheid. Startblock is een van de initiatiefnemers van Houtivation, waarin onder andere data-ontwikkeling ondergebracht. Dat betreft generieke data over houtbouw en biobased materialen, die onder andere door TNO in de fabriek van Startblock wordt opgedaan en verzameld. Deze generieke data stelt Houtivation vrij beschikbaar aan de sector.

Kansen in de particuliere markt

Behalve de corporatiesector, is ook de particuliere markt interessant voor ons als Startblock. Het gebrek aan afbouwgarantie zorgt echter voor belemmeringen om in aanmerking te komen voor NHG, wat afhakende kopers tot gevolg kan hebben. We werken er hard aan om deze barrière te overwinnen.

Rol van investeerders

Hoewel we tot nu toe alles zelf hebben gefinancierd via een soort eigen crowdfundinginitiatief, is het voor verdere opschaling noodzakelijk om grote investeerders aan te trekken. Die noodzaak zien we al vanaf het begin van ons bestaan, maar dat wordt steeds urgenter, zeker gelet op de volumes die we in de nabije toekomst moeten gaan produceren.

Toekomst van Startblock

We hebben inmiddels drie verschillende woningtypes – de rug-aan-rug woning met plat dak, de rug-aan-rug woning met kap, en de eengezinswoning die uit twee modules bestaat – en met deze diversiteit aan producten kunnen we de houtbouwsector verder laten groeien. We zien certificering als een belangrijke stap om de kwaliteit van onze producten te waarborgen. Zo willen we bereiken dat fabrieksmatige, biobased bouw van woningen boven elke twijfel verheven is.

In het kort

Hoewel de houtbouwrevolutie gaande is en er steeds meer stimulering plaatsvindt, zijn er nog diverse uitdagingen die moeten worden overwonnen. Contractvorming met woningcorporaties, het vergroten van het draagvlak, en het aantrekken van investeerders zijn cruciale stappen om de houtbouwrevolutie te versnellen en de duurzame ambities te realiseren. Maar we zijn zeker positief en werken hard aan het overwinnen van deze obstakels om de houtbouwsector verder te laten groeien.

Meer lezen?

Het hele artikel lees je op het platform De Houten Waarheid.

Nieuwsgierig naar Startblock?

Duurzaam bouwen niet alleen je verantwoordelijkheid als projectontwikkelaar, maar het biedt je ook kansen. Door duurzaamheid te omarmen, creëer je waardevolle en toekomstbestendige woningen, draag je bij aan het behalen van milieudoelstellingen en versterk je jouw positie als een betrouwbare en duurzame projectontwikkelaar. Benieuwd wat onze circulaire en energiezuinige woning voor jouw project of woningcorporatie kan betekenen? Neem gerust vrijblijvend contact met ons op. Geef ons een belletje op 0527 308 100 of mail naar info@startblock.nl. We leren je graag kennen.