Samenwonen, een huis met een tuin, een huisdier en een of meerdere kinderen. Dat is al eeuwenlang zo’n beetje de hoeksteen van de samenleving. Inmiddels zien we niet alleen nieuwe woonvormen ontstaan, ook circulair bouwen wordt een steeds belangrijker topic. Het huisje-boompje-beestje-concept wordt duurzamer. In deze blog deelt Edwin Schenk, ambassadeur van Startblock, hoe in onze ogen de toekomst van huisje, boompje, beestje eruitziet.

Van economisch belang naar duurzaamheid als eerste uitgangspunt

De afgelopen 75 jaar stond bouwen vooral in het teken van sneller en goedkoper. Vooral niet duurzamer. We hadden met z’n allen vooral oog voor onze portemonnee en maar weinig oog voor onze aarde. Bouwen was een economisch iets en andere effecten waren bijzaak. De jongere generaties kijken niet meer alleen naar het economisch belang. Natuurlijk is dat nog altijd belangrijk, maar het is niet meer het eerste uitgangspunt. Vandaag de dag vragen we ons ook af: hoe laten we de wereld achter voor onze kinderen en kleinkinderen?

CO2-neutraal en circulair bouwen

Duurzaamheid wordt steeds belangrijker en gelukkig maar. In – internationale – afspraken als het Klimaatakkoord, het Grondstoffenakkoord en het Bouwbesluit is vastgelegd dat in 2050 de gebouwde omgeving CO2-neutraal moet zijn en de bouweconomie 100 procent circulair. Ook eigenaren van bestaande woningen moeten verduurzamen: tot 2030 zijn de eerste 1,5 miljoen bestaande woningen verduurzaamd.

Andere woonvormen

Niet alleen de manier van bouwen verandert, ook de samenstelling van huishoudens is in beweging. Het aantal eenpersoonshuishoudens stijgt van 2,2 miljoen eind twintigste eeuw naar 3,6 miljoen in 2050. Die toename wordt voor ongeveer de helft veroorzaakt door veranderingen in omvang en leeftijdsopbouw van de bevolking, denk bijvoorbeeld aan vergrijzing. De andere helft wordt veroorzaakt doordat we ons anders gaan gedragen. Jongeren gaan, als ze het ouderlijk huis verlaten, vaker eerst alleen wonen. Verder zullen meer relaties van ongehuwd samenwonenden worden ontbonden. Dat houdt in dat steeds meer mensen interesse hebben in een één- of tweepersoonswoning. Ook zien we andere woonvormen ontstaan. Denk bijvoorbeeld aan communities van gelijkgestemden die een eigen slaapkamer hebben en een gedeelde huiskamer. Kortom, het traditionele huisje-boompje-beestje-concept staat onder druk.

Complete, duurzame, flexibele én betaalbare woningen voor (her)starters

Startblock bouwt complete, duurzame, flexibele én betaalbare woningen, die passen binnen het Klimaatakkoord, het Grondstoffenakkoord en het Bouwbesluit. Onze compacte, houten woning bouwen we volledig ‘in-house’. Zo bieden we – in samenwerking met projectontwikkelaars, gemeentes, corporaties én investeerders – zoveel mogelijk starters en herstarters de kans op een eigen thuis. En we bouwen binnen een week.

Geïnspireerd?

Benieuwd wat onze circulaire en energiezuinige woning voor jouw project of woningcorporatie kan betekenen? Neem gerust vrijblijvend contact met ons op. Geef ons een belletje op 0527 308 100 of mail naar info@startblock.nl. We leren je graag kennen