We hebben al veel geschreven over de voordelen van modulaire houtbouw, over de feiten en fabels rondom houtbouw en de mogelijkheden die circulair bouwen biedt. Maar wat denkt de consument eigenlijk over houtbouw? Uiteindelijk is de stem van bewoners doorslaggevend. Inmiddels is er onderzoek gedaan naar de perceptie van consumenten over houten woningbouw. In deze blog deelt Deen Mondt, Business Development Manager bij Startblock, de belangrijkste conclusies.

Verankeren van circulair industrieel bouwen

Brancheverenigingen Bouwend Nederland, IVBN, WoningbouwersNL, Aedes en NEPROM hebben hun krachten gebundeld in het Lente-akkoord 2.0, een initiatief gericht op het verankeren van circulair industrieel bouwen in de praktijk. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en bestaande programma’s op het gebied van circulair bouwen.

Over het onderzoek

Het Lente-akkoord heeft, samen met een groep voorlopers op het gebied van duurzaam bouwen en woningbouw – AM, BPD, Amvest, Dura Vermeer en Syntrus Achmea – een grootschalig onderzoek uitgevoerd naar de consumentenperceptie van houten woningbouw. Het doel van het onderzoek? Het marktpotentieel van houtbouw te begrijpen en te ontdekken wat consumenten verwachten van houten woningen. Het is natuurlijk interessant hoe woningcorporaties, projectontwikkelaars en andere partijen denken over houtbouw, maar uiteindelijk willen we allemaal dat de bewoners tevreden zijn. Meer dan 1.100 consumenten met verhuisplannen op korte en middellange termijn hebben deelgenomen aan het onderzoek. Het blijkt dat ruim een derde van de ondervraagden bij een volgende verhuizing een houten nieuwbouwwoning overweegt. Deze cijfers kunnen nog hoger uitvallen als consumenten goed worden voorgelicht en misvattingen rondom houtbouw worden ontkracht.

Consumenten willen zelf ervaren

Consumenten hebben dus zeker interesse in houten woningen. Tegelijkertijd zijn er ook vragen en twijfels. Dit benadrukt het belang van goede kennisoverdracht. Voorbeelden en concrete ervaringen kunnen houtbouw tastbaar maken voor mensen. Zo wordt het op gelijke hoogte gesteld met traditionele bouw. Zoals blijkt uit het verhaal van Jacobine, trotse bewoonster van een Startblock Roots woning in Ridderkerk, is houtbouw een aantrekkelijke optie voor mensen die op zoek zijn naar een eigen thuis.

Behoefte aan goede voorlichting

De uitkomsten van deze studie, aangevuld met literatuuronderzoek en enkele interviews met bewoners van houten woningen en aanbieders van houten woonproducten, zijn gebundeld in een whitepaper, die je in z’n geheel kunt downloaden. De whitepaper biedt waardevolle inzichten voor woningbouwcorporaties, projectontwikkelaars én bouwers. Het mag duidelijk zijn: het enthousiasme voor houtbouw is er, en met de juiste informatie zal de consument het volledig toejuichen.

Meer weten?

Heb je de whitepaper gelezen en ben je benieuwd wat onze circulaire en energiezuinige woning voor jouw project of woningcorporatie kan betekenen? Neem gerust vrijblijvend contact met ons op. Geef ons een belletje op 0527 308 100 of mail naar info@startblock.nl. We leren je graag kennen.