In een tijd waarin de vraag naar woningen hoog is en de bouwsector onder druk staat om snel en efficiënt te leveren, biedt flexwonen een innovatieve uitkomst. In deze blog duikt Ramon Vissers, modulair en bio-based specialist bij Startblock, in de veranderende dynamiek van de bouwsector. Hij verkent de invloed van de nieuwe Omgevingswet en hoe flexwonen de bouwprocessen transformeert.

Snelheid in het flexwonen

Sinds 1 januari is de nieuwe Omgevingswet van kracht geworden. Daarmee is de crisis- en herstelwet, die het mogelijk maakte om met flexwonen een tijdelijke vergunning te verkrijgen, vervallen. Juist deze laatste wet maakte een juridische versnelling mogelijk, waardoor in kortere tijd gebouwd kon worden. Met de invoering van de nieuwe Omgevingswet zijn alle regelingen samengevoegd, en is het gedaan met de juridische versnelling. De snelheid in het flexwonen is nu voornamelijk te danken aan het feit dat het modulair bouwen een vlottere overgang van het voorlopige ontwerp (VO) naar het definitieve ontwerp (DO) mogelijk maakt. Die vaart komt nu dus vooral voort uit procesmatige efficiëntie en de betrokkenheid van en dynamiek tussen de partijen.

Inspelen op acute woningnood

Zo zie je dat als de samenwerking effectief is, je met flexwonen heel snel kunt inspelen op de behoeften van de doelgroep. Dan hebben we het natuurlijk over statushouders en Oekraïners die opvang nodig hebben, maar ook over starters die hard op zoek zijn naar een eerste woning. Bij Startblock zijn we groot voorstander van doelgroepdiversificatie: we zouden niet alleen moeten bouwen voor Oekraïners en statushouders, maar juist ook voor lokale starters. Dit zorgt voor meer draagvlak tijdens het participatietraject en levert een bijdrage aan het realiseren van een flexwoonproject dat feitelijk permanente woningbouw is. Ook al staat het op tijdelijke grond, je kunt nog steeds heel snel een kwalitatief hoogwaardige woonwijk neerzetten waar mensen graag willen wonen.

Bewezen snelheid in de praktijk

Als Startblock hebben we twee megasnelle projecten gerealiseerd: één in Staphorst en één in Wijk bij Duurstede. Het project in Staphorst werd in zes maanden voltooid, vanaf het eerste contactmoment tot aan de oplevering. Het project in Wijk bij Duurstede nam negen maanden in beslag, vanaf het eerste contact tot de oplevering. Deze projecten laten zien wat er mogelijk is als alle betrokken partijen – zoals de gemeente, de bouwer en de woningcorporatie – goed samenwerken. Het laat ook zien dat wij als bouwer in staat zijn om razendsnel van een voorlopig ontwerp naar een definitief ontwerp te gaan. Een traject dat bij de traditionele woningbouw al gauw zo’n zeven jaar duurt.

Flexwonen en het stimuleren van gebiedsontwikkeling

Flexwonen speelt ook een belangrijke rol in placemaking ten behoeve van gebiedsontwikkeling. Om een gebiedsontwikkeling op gang te brengen, hoeft een gemeente of provincie nog niet klaar te zijn voor permanente bebouwing. In plaats daarvan kan een klein gedeelte tijdelijk worden ingevuld. Zo maken we de grond ‘warm’ voor toekomstige permanente ontwikkelingen. De tijdelijke wijk kan permanent worden of de woningen worden herplaatst in de toekomstige permanente ontwikkeling. Op die manier zorgt flexwonen voor een versnelling in gebiedsontwikkeling en helpt het de totale ontwikkeling op gang te krijgen, zelfs voordat de definitieve plannen voor permanente bebouwing vaststaan.

Doe ook mee aan deze bouwrevolutie

De beweging naar een duurzamere bouwsector is in volle gang, en wij nodigen je uit om ook deel te nemen. Of je nu een gemeente, corporatie of op een andere manier betrokken bent, jouw inzet is broodnodig voor het realiseren van de doelstellingen. Alleen als we de handen massaal ineenslaan kunnen we de transitie naar modulaire houtbouw en biobased materialen versnellen.