Nederland streeft naar een volledig circulaire economie tegen 2050, met ambitieuze doelen zoals het halveren van het primaire materiaalverbruik in 2030 en het drastisch terugdringen van de CO2-uitstoot. Deze ambities plaatsen de bouwsector, verantwoordelijk voor een aanzienlijk deel van het materiaalverbruik en de CO2-uitstoot, voor grote uitdagingen. Hoe kan de bouwsector deze duurzaamheidsambities realiseren? Dit vraagt om een nieuwe kijk op vastgoedontwikkeling, waarbij circulaire businesscases een sleutelrol spelen. In deze blog deelt Deen Mondt van Startblock een aantal inzichten uit een whitepaper van Copper8, een inspirerend rapport over circulaire economie en duurzaam bouwen.

De uitdaging van duurzaamheid in de praktijk

Ondanks de hoge duurzaamheidsambities van Nederland blijkt het in de praktijk moeilijk om duurzame keuzes structureel te integreren in vastgoedprojecten. Bestaande labels en instrumenten zoals BREEAM en de MPG worden vaak alleen gebruikt voor toetsing, niet als sturingsmechanisme, waarbij de nadruk ligt op lagere investeringskosten in plaats van duurzaamheid.

Een nieuwe kijk op vastgoedontwikkeling: de circulaire businesscase

Een circulaire businesscase vereist een bredere kijk op investeringskosten, waarbij rekening wordt gehouden met meerdere levenscycli van een gebouw. Dit helpt om vastgoedontwikkelingen duurzamer en toekomstbestendiger te maken. Zo’n benadering integreert zowel de kosten als de baten van circulaire maatregelen en andere duurzaamheidsaspecten.

De principes van circulaire economie in de bouw

De circulaire economie streeft naar gesloten kringlopen, minimaliseert het gebruik en verbruik van materialen en maximaliseert waardebehoud. In de bouw vertaalt dit zich naar principes zoals het maximaliseren van hergebruikt materiaal, het gebruik van biobased materialen en het minimaliseren van afval. Het uiteindelijke doel is om de milieu-impact gedurende de gehele levensduur van een gebouw te verminderen.

De financiële aspecten van circulair bouwen

In traditionele vastgoedrekenmodellen ligt de focus vaak op korte termijn, waarbij de toekomstwaarde en maatschappelijke aspecten niet volledig worden meegenomen. Circulair bouwen vereist een langetermijnperspectief, waarbij zowel financiële als ecologische en sociale waarden worden geïntegreerd. Dit resulteert in een meer holistische beoordeling van de waarde van vastgoedprojecten.

De voordelen van circulair bouwen

Circulair bouwen kent diverse voordelen: van lagere vervangings- en onderhoudskosten tot een hogere restwaarde door de mogelijkheid tot hoogwaardig hergebruik. Daarnaast zijn er ecologische voordelen zoals de reductie van CO2-emissies en de toepassing van biobased materialen. Dit alles draagt bij aan het welzijn van mens en dier en biedt nieuwe kansen voor werkgelegenheid.

Tot slot: samen bouwen aan een duurzame toekomst

Samenvattend laat de whitepaper van Copper8 zien dat een circulaire aanpak in de bouwsector niet alleen noodzakelijk is voor het behalen van onze klimaat- en duurzaamheidsdoelen, maar ook een veelbelovende kans biedt voor innovatie en economische groei. Door financiële, ecologische en sociale aspecten te integreren in de businesscases, kunnen we de bouwsector transformeren tot een meer toekomstbestendige en verantwoorde industrie. Laten we samenwerken aan deze transitie en bouwen aan een duurzamere en veerkrachtigere samenleving.

Geïnspireerd?

Meer lezen over de ontwikkeling van een circulaire businesscase voor de bouwsector, met een focus op het integreren van financiële, ecologische en sociale aspecten in het vastgoedrekenmodel? Download dan de whitepaper van Copper8.

Benieuwd wat onze circulaire en energiezuinige woning voor jouw project of woningcorporatie kan betekenen? Neem gerust vrijblijvend contact met ons op. Geef ons een belletje op 0527 308 100 of mail naar info@startblock.nl. We leren je graag kennen.