De woningnood stijgt en de roep om duurzame oplossingen wordt steeds duidelijker. Een dubbele uitdaging waarbij innovatie een sleutelrol speelt. Met de pilot ‘Typegoedkeuring modulaire woningen’ zetten we een grote stap richting een efficiënte, duurzame en toegankelijke bouwsector, waarbij kwaliteit voorop staat. In deze blog vertelt Deen Mondt van Startblock meer over dit initiatief.

Een sprong vooruit met typegoedkeuring

De recente pilot voor het certificeren van complete prefab-woningen met een KOMO-attest zorgt voor een keerpunt in hoe we over bouwen denken. Geïnspireerd door het RDW-keuringsprocesin de auto-industrie, maakt dit initiatief een nieuwe weg vrij voor de bouwsector. Het doel is de bouwplantoets en het vergunningsproces voor modulaire woningen te stroomlijnen en zo de woningbouw in Nederland te versnellen. Zeven toonaangevende modulaire woningbouwers, waaronder Startblock, werken samen met ministerie van BZK, certificeringsorganisaties en kwaliteitsborgers aan deze pilot. Deze samenwerking belooft een doorbraak in de efficiëntie van de bouwsector en ondersteunt de transitie naar meer duurzame en snel realiseerbare woonoplossingen.

Innovatie in de fabriek

In het hart van deze revolutie liggen modulaire prefab-bouwsystemen. Deze aanpak zorgt voor minder bouwafval, hogere bouwsnelheid en lagere kosten, terwijl de kwaliteit gewaarborgd blijft. De certificering van het complete productieproces biedt zekerheid over de kwaliteit, van de fabriek tot aan de uiteindelijke plaatsing op de woonlocatie.

Het voordeel van een typegoedkeuring

Het grote voordeel van een typegoedkeuring is dat ambtenaren bij gemeenten hiermee in staat zijn om een aanzienlijk deel van de Omgevingsvergunning – en dan specifiek de technische en constructieve toets – eenvoudig af te vinken. Dit levert een aanzienlijke tijdsbesparing op en vermindert de druk op de capaciteit, wat een veelvoorkomend probleem is bij gemeenten en een reden waarom er vaak vertraging optreedt in het afgeven van bouwvergunningen. We hopen dat deze verhoogde efficiëntie uiteindelijk zal leiden tot lagere legeskosten en een snellere doorlooptijd bij het aanvragen van vergunningen. Een ander belangrijk voordeel van geïndustrialiseerde woningen die een typegoedkeuring hebben ontvangen, is dat de kwaliteit consistent hoog blijft en de kans op bouwfouten bijna nihil is.

De rol van certificering

Ook de KOMO-certificering speelt een belangrijke rol in dit proces. Het bevestigt niet alleen de kwaliteit en veiligheid van de woningen door te garanderen dat alle materialen, productiemethoden, en het eindproduct voldoen aan de Nederlandse bouwnormen, maar faciliteert ook de overgang naar de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb). Deze certificaten vormen een solide basis voor vertrouwen tussen bouwers, kopers en de overheid. Het stimuleert uniformiteit, hoge prestatieniveaus en bevordert innovatie in duurzame bouwpraktijken.

Grotere efficiëntie in de bouwsector

Terwijl de KOMO-certificering zich richt op de kwaliteitsborging van de productiemethoden en materialen, helpt de typegoedkeuring bij het vereenvoudigen en versnellen van het vergunningsproces. Dit betekent een grote vooruitgang voor de efficiëntie in de bouwsector.

Een mijlpaal voor Startblock

Op 24 april ontvangen we als Startblock een typegoedkeuring-certificaat voor een kant-en-klare grondgebonden woning, uitgereikt bij Aedes in Den Haag. Dit certificaat, het eerste in zijn soort, is een bevestiging van onze voortrekkersrol in de transformatie naar een duurzamere bouwsector, onze inzet voor innovatie en het leveren van kwalitatieve, duurzame woonoplossingen.

Kijk uit naar de toekomst

Met de pilot ‘Typegoedkeuring modulaire woningen’ zet Nederland een grote stap richting een efficiëntere, duurzamere en toegankelijkere bouwsector en wij zijn als Startblock echt supertrots dat we hier deel van zijn.

Doe ook mee aan deze bouwrevolutie

De beweging naar een duurzamere bouwsector is in volle gang, en wij nodigen je uit om ook deel te nemen. Of je nu een gemeente, corporatie of op een andere manier betrokken bent, jouw inzet is broodnodig voor het realiseren van de doelstellingen. Alleen als we de handen massaal ineenslaan kunnen we de transitie naar modulaire houtbouw en biobased materialen versnellen.