In een wereld waarin duurzaamheid steeds belangrijker wordt, moet ook de bouwsector zijn verantwoordelijkheid nemen om bij te dragen aan een klimaatpositieve toekomst. Een cruciale stap hierin is het introduceren van een CO₂-eis voor de bouw. In deze blog vertelt Tony Mol, directeur van Startblock, waarom een CO₂-eis de bouwsector kan helpen de klimaatdoelen te bereiken en welke positieve impact dit kan hebben.

De urgentie van een CO₂-eis

Een CO₂-eis voor de bouwsector wordt steeds dringender. Met de toenemende impact van de bouw op het klimaat is het van essentieel belang om te sturen op CO₂-emissies die vrijkomen bij de totstandkoming van materialen. Momenteel komt maar liefst elf procent van de mondiale CO₂-uitstoot voort uit het produceren van bouwmaterialen. Niet echt een positieve bijdrage aan het behalen van de klimaatdoelen. Een CO₂-eis biedt de mogelijkheid om effectiever te sturen op klimaatimpact en wél bij te dragen aan een duurzame toekomst.

De kracht van samenwerking

De CO₂-eis is een initiatief dat wordt gesteund door AM Gebiedsontwikkeling, Gideon – Building Transition Tribes en de Dutch Green Building Council. Deze koplopers hebben zich verenigd met meer dan tachtig andere partijen uit de bouwsector om een duidelijk signaal af te geven. Samen roepen zij demissionair Minister Hugo de Jonge op om vast te houden aan zijn eerdere toezegging om een CO₂-eis te introduceren. Deze gezamenlijke inzet toont aan dat de bouwsector serieus werk wil maken van duurzaamheid.

Een stap in de goede richting

De bouwsector heeft al stappen gezet in de richting van verduurzaming, maar de huidige integrale sturing schiet tekort voor het behalen van korte-termijndoelen. De Milieuprestatie Gebouwen (MPG) stuurt weliswaar op verschillende milieueffecten, maar niet specifiek op klimaatimpact op de korte termijn. Een CO₂-eis kan voor een ommezwaai zorgen, door te focussen op materiaalgebonden CO₂-emissies, die een groot deel van de impact bepalen. Het is in ieder geval een positieve beweging richting de klimaatdoelen.

Brede steun voor een CO₂-eis

Het draagvlak voor een CO₂-eis is breed in de bouwsector. Meer dan 130 marktpartijen hebben het ‘Paris Proof Commitment’ en de Intentieverklaring voor Materiaalgebonden Emissies ondertekend. Ook is er in het meerjarenprogramma klimaatfonds ruimte gemaakt voor een verdere sturing op CO₂. Deze brede steun toont aan dat de bouwsector klaar is voor verandering en bereid is om bij te dragen aan de klimaatdoelen.

De weg naar een klimaatpositieve toekomst

Een CO₂-eis in de bouwsector is een concrete stap naar een klimaatpositieve toekomst. Het stelt de bouw in staat om effectief te sturen op CO₂-emissies en daarmee de impact op het klimaat te verminderen. Door samen te werken en te streven naar duurzame oplossingen, kunnen we als bouwsector bijdragen aan een groenere en gezondere wereld voor toekomstige generaties.

Ook bouwen aan een klimaatpositieve toekomst?

Laten we samen bouwen aan een klimaatpositieve toekomst. Onderteken de oproep voor een CO₂-eis en sluit je, net als Startblock, aan bij de vele marktpartijen die zich inzetten voor duurzaamheid in de bouwsector. Samen kunnen we het verschil maken en bijdragen aan een wereld waarin duurzaamheid centraal staat.

Meer weten?

Benieuwd wat onze circulaire en energiezuinige woning voor jouw project of woningcorporatie kan betekenen? Neem gerust vrijblijvend contact met ons op. Geef ons een belletje op 0527 308 100 of mail naar info@startblock.nl. We leren je graag kennen.