De Metropoolregio Amsterdam (MRA) heeft zichzelf een ambitieuze doelstelling opgelegd: vanaf 2025 moet 20 procent van alle nieuwe woningbouwprojecten gebruikmaken van hout en andere biobased materialen. Dat leidt tot een jaarlijkse reductie van ongeveer 220.000 ton CO2-uitstoot en een significante vermindering van stikstofemissies. Een prachtige stap naar een duurzamere bouwsector. In deze blog vertelt Deen Mondt van Startblock waarom deze transformatie zo belangrijk is en waarom Startblock het convenant Green Deal Houtbouw Duurzaam heeft ondertekend.

Het Green Deal Convenant Houtbouw

De totstandkoming van het Green Deal Convenant Houtbouw in de MRA is het resultaat van een samenwerking tussen overheden, kennisinstellingen en marktpartijen. Dit convenant legt een brede range aan afspraken vast die nodig zijn voor het bereiken van onze gedeelde doelen. We hebben als Startblock besloten dit convenant nu al te ondertekenen. Daarmee benadrukken wij ons commitment aan biobased bouwen en onze belofte om een actieve bijdrage te leveren aan de transitie naar een groenere bouwsector.

Verschuiving naar houtbouw en biobased

Sinds de start van het MRA Houtbouw Convenant in 2021 hebben al 140 ondertekenaars en 25 vastgoedpartners zich aangesloten. Er is een duidelijke verschuiving zichtbaar naar houtbouw en biobased materialen bij de voorbereiding en uitvoering van nieuwe projecten. Met een ambitie om vanaf 2025 jaarlijks minstens 20 procent van de woningproductie in de MRA met hout en andere biobased materialen te realiseren, vertaalt dit zich naar ongeveer 3.000 houtbouwwoningen per jaar. Dit is op basis van de huidige woningproductie van circa 15.000 nieuwe woningen. Deze transitie naar een duurzamere bouwpraktijk heeft het potentieel om jaarlijks circa 220.000 ton CO2-uitstoot te reduceren. Voor wie dat getal wat te abstract is: dat is de CO2-opname van ongeveer 10 miljoen (!) volwassen bomen. Daarnaast stimuleert het convenant niet alleen de reductie van CO2-uitstoot en stikstofemissies maar ook innovatie en kennisontwikkeling binnen de sector. Met de overheid die begint met het aanpassen van regelgeving ten gunste van biobased bouwen, lijkt er voor de betrokken partijen ‘geen weg terug meer’.

Doe ook mee aan de houtbouwrevolutie

De beweging naar een duurzamere bouwsector is in volle gang, en wij nodigen je uit om ook deel te nemen. Of je nu een gemeente, corporatie of op een andere manier betrokken bent, jouw inzet is broodnodig voor het realiseren van de doelstellingen. Alleen als we de handen massaal ineenslaan kunnen we de transitie naar houtbouw en biobased materialen versnellen.