De term circulaire economie horen we steeds vaker. Het concept is ontstaan als reactie op de lineaire economie, een economie waarin grondstoffen worden gebruikt en weggegooid zonder enige vorm van hergebruik. In een circulaire economie worden grondstoffen en materialen zoveel mogelijk opnieuw gebruikt en minimaliseren we ons afval. Wat als we deze principes toepassen op de bouwsector? Wat als we bouwen volledig circulair maken?

Op naar een CO2-neutrale gebouwde omgeving

Stel je eens voor dat elke nieuwe woning, elk nieuw gebouw, elke nieuwe brug wordt gebouwd met hart voor de toekomst. Materialen worden gekozen op basis van hun duurzaamheid en herbruikbaarheid. Bouwproducten worden zo ontworpen dat ze gemakkelijk kunnen worden gedemonteerd en opnieuw gebruikt. Het resultaat is een bouwsector die niet alleen minder afval produceert, maar ook minder grondstoffen verbruikt en minder vervuilt. Zo komt die CO2-neutrale gebouwde omgeving met rasse schreden dichterbij. Gelukkig beseffen steeds meer bedrijven in de bouwsector dat het tijd is om anders naar de bouw te gaan kijken.

Nieuwe economische kansen

De voordelen van circulair bouwen gaan verder dan het minimaliseren van de de impact op het milieu en het verminderen van de CO2-uitstoot. Het creëert ook nieuwe economische kansen, zoals het ontwikkelen van nieuwe technologieën en processen voor hergebruik. Het realiseren van circulair bouwen zal niet van de ene op de andere dag gebeuren. Het is een geleidelijk proces, maar als we erin slagen om de bouwsector volledig circulair te maken, dan hebben we een enorme stap gezet naar een duurzamere en meer leefbare toekomst.

Begin met een circulair ontwerp

Het begint allemaal met het ontwerpen van gebouwen en infrastructuur met circulariteit in gedachten. Dat betekent dat je moet kiezen voor duurzame materialen en producten en voor het ontwerpen van gebouwen die gemakkelijk kunnen worden aangepast met materialen die kunnen worden hergebruikt. Dat betekent ook dat je materialen die niet recyclebaar zijn moet vermijden en afval in de bouwcyclus moet minimaliseren.

Recycle en upcycle

Daarnaast moet er ook een systeem worden opgezet voor de inzameling, sortering en verwerking van bouwafval en materialen. Dit betekent dat er recycling- en upcyclingfaciliteiten moeten worden gebouwd, waar materialen kunnen worden gesorteerd en verwerkt voor hergebruik in nieuwe bouwprojecten.

Betaalbare, comfortabele én duurzame woningen

De dag dat heel de wereld circulair bouwt, is misschien nog ver weg, maar wij zijn ervan overtuigd dat we de juiste kant op gaan. Door te blijven investeren in innovatieve technologieën, door samen te werken met andere bedrijven en overheden, en door de bewustwording van de noodzaak van circulair bouwen te vergroten, dragen we bij aan een duurzamere toekomst. Het verminderen van het woningtekort en het bouwen van duurzame woningen hoeft niet ten koste te gaan van onze planeet. Bij Startblock ontwerpen en bouwen we woningen met circulariteit in gedachten, waarbij we gebruikmaken van duurzame materialen en producten. We streven naar een zo laag mogelijke ecologische voetafdruk en minimale afvalstromen. Het is onze missie om woningen te bouwen die niet alleen betaalbaar en comfortabel zijn, maar ook bijdragen aan een duurzame en circulaire toekomst.

Geïnspireerd?

Benieuwd wat onze circulaire en energiezuinige woning voor jouw project of woningcorporatie kan betekenen? Neem gerust vrijblijvend contact met ons op. Geef ons een belletje op 0527 308 100 of mail naar info@startblock.nl. We leren je graag kennen.