Meer woningen, meer beleving

Het aantal 1-2 persoonshuishoudens in Nederland groeit nog steeds. Samen met het tekort aan woningen zorgt dit bij veel corporaties voor lange wachtlijsten. Het woningbezit uit de jaren ’50 en ’60 voldoet niet meer aan de huidige wensen en eisen en wordt door veel corporaties gerenoveerd, verduurzaamd of gesloopt. Consumenten met een beperkt budget zitten met de handen in het haar en als woningbouwvereniging wordt het behouden van de leefbaarheid in de wijken een steeds grotere uitdaging. Maar wat is nu de beste keuze voor de nabije toekomst?

We willen u vragen eens over de woningen van StartBlock na te denken. Op de plek waar u voorheen vijf woningen kon plaatsen is namelijk ruimte voor wel tien tot twaalf StartBlock-woningen. Niet alleen levert u dat een kortere wachtlijst op, maar er wordt op deze manier ook een nieuw woningtype aan het woningbestand toegevoegd. Ecologische en daarbij bijna compleet circulaire woningen die enorm hoog gewaardeerd worden qua woongenot en die helemaal zijn afgestemd op de woonwensen van deze tijd. Elke woning voldoet bovendien aan het landelijke Bouwbesluit.

Snelheid en minimale overlast

Onze woningen worden in de fabriek gebouwd en binnen een korte periode opgeleverd. Snel schakelen is geen probleem. De kant-en-klare woning wordt vervolgens in één dag op locatie geplaatst. Hierdoor is de overlast voor de omwonenden in de buurt beperkt tot een korte periode van sloop en nieuwbouw. Wij komen graag met u in contact om de mogelijkheden te bespreken.

De voordelen

  • Betaalbare & circulaire woningen
  • Veel woongenot
  • Kortere wachttijden
  • Verdubbeling van het aantal woningen
  • Minimale overlast voor omwonenden
  • Exploitabel als sociale huurwoning
  • Eindeloos variëren in de gevelaankleding
  • Lage energiekosten, mogelijkheid voor energieneutrale woningen
  • Minimale onderhoudskosten
StartBlock woningen bruin