Meer woningen, meer beleving

Het aantal 1-2 persoonshuishoudens in Nederland groeit nog steeds. Samen met het tekort aan woningen zorgt dit bij veel corporaties voor lange wachtlijsten. Het woningbezit uit de jaren ’50 en ’60 voldoet niet meer aan de huidige wensen en eisen en wordt door veel corporaties gerenoveerd, verduurzaamd of gesloopt. Consumenten met een beperkt budget zitten met de handen in het haar en als woningbouwvereniging wordt het behouden van de leefbaarheid in de wijken een steeds grotere uitdaging. Maar wat is nu de beste keuze voor de nabije toekomst?

We willen je vragen eens over de woningen van StartBlock na te denken. Op de plek waar voorheen zes woningen geplaatst konden worden is namelijk ruimte voor twaalf StartBlock-woningen. Niet alleen levert dat een kortere wachtlijst op, maar er wordt op deze manier ook een nieuw woningtype aan het woningbestand toegevoegd. Ecologische en daarbij bijna compleet circulaire woningen die enorm hoog gewaardeerd worden qua woongenot en die helemaal zijn afgestemd op de woonwensen van deze tijd. Elke woning voldoet bovendien aan het landelijke Bouwbesluit.

Sloop/nieuwbouw met StartBlock

Snelheid en minimale overlast

Onze woningen worden in de fabriek gebouwd en binnen een korte periode opgeleverd. Snel schakelen is geen probleem. De kant-en-klare woning wordt vervolgens in één dag op locatie geplaatst. Hierdoor is de overlast voor de omwonenden in de buurt beperkt gezien de korte periode van sloop en nieuwbouw. Wij komen graag in contact om de mogelijkheden te bespreken.

Betaalbare woning

De bouwkosten zijn in een vroeg stadium helder. Door de lage aanschafwaarde is het behalen van rendement mogelijk.

Waar nu zes woningen staan plaatsen wij twaalf StartBlock-woningen.

Onze woningen zijn geschikt voor zowel verkoop als verhuur en zijn in onderhoudskosten minimaal.

1
6[1]

Circulair wonen

Door slim in te zetten op onze milieuvriendelijke bouwprocessen is er minimaal stikstofuitstoot tijdens de bouw van de woningen.

Flexibel en passend in het bestemmingsplan

De drielaagse StartBlock woning sluit vaak aan op bestemmingsplannen die geschreven zijn voor eengezinswoningen. Daarnaast is de complete gevelaankleding qua vormgeving en beeld flexibel. Er kan geschoven worden met panelen en de keuze voor kleur en materiaal is in overleg te bepalen. Zo kun je gemakkelijk aansluiten op de welstandseisen.

5[1]